Społeczna Akademia Nauk

Filia w Świdnicy
58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7
tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

 

z dopiskiem "Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się"