Władze Uczelni

Rektor

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji, zarządzania i finansów

dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. badań naukowych i internacjonalizacji 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

PROREKTOR ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik  Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

dr Robert Seliga, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Prorektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk