Obecnie Społeczna Akademia Nauk kształci ponad 18 tys. studentów.
Mury Uczelni opuściło dotychczas ponad 50 tys. absolwentów.

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania. Uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała status i miano Akademii. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Kalendarium:

 • 2014 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo.
 • 2013 r. – w Uczelni w Łodzi został utworzony Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, obok Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki.
 • 2013 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach Kosmetologia oraz Geodezja i Kartografia.
 • grudzień 2011 r. – Uczelnia przyjęła nazwę Społeczna Akademia Nauk
 • wrzesień 2012 r. – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
 • październik 2011 r. – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 • 2000-2011 r. – powołanie jedenastu Wydziałów Zamiejscowych.
 • 2001-2008 r. – utworzenie nowych kierunków studiów, m.in.: Finanse i Bankowość, Informatyka, Filologia, Fizjoterapia Logistyka, Socjologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Kosmetologia, Pedagogika.
 • 2008 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.
 • 18 grudnia 2006 r. – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 2003 r. – Uczelnia wyodrębniła Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) w celu rozwoju i doskonalenia kadry naukowej, intensyfikacji współpracy badawczo-rozwojowej w ramach krajowych i międzynarodowych sieci naukowych oraz prowadzenia szerokich, krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych.
 • 2003 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe.
 • 2000 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing.
 • wrzesień 1999 r. – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe.
 • marzec 1995 r. – uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing.
 • 19.12.1994 r. – utworzenie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ), która wpisana została do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 52.
 • 01.09.1991 r. – utworzenie „Business College” przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.