Władze Uczelni przywiązują szczególną wagę do jakości kształcenia, czego efektem są uzyskane przez Społeczną Akademię Nauk akredytacje.

  • Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej - głównej instytucji certyfikującej uczelnie wyższe i uniwersytety w Polsce.

Społeczna Akademia Nauk posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich prowadzonych kierunkach.

  • Akredytacja New England Association of Schools and Colleges

Społeczna Akademia Nauk posiada akredytację New England Association of Schools and Colleges na prowadzone w języku angielskim studia Master Clark University.

Akredytacja NEASC w szkolnictwie międzynarodowym ceniona jest niezwykle wysoko. Posiadają ją mi.in. takie uczelnie jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, czy Yale University. Akredytacja przyznana przez New England Association jest świadectwem na to, iż dana placówka spełnia lub przewyższa kryteria przyjęte dla okresowej kontroli poziomu kształcenia w szkołach wyższych.