W celu zgłoszenia udziału w III Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej należy:

 

  1. Należy pobrać formularz zgłoszenia ze strony internetowej.
  2. Zapoznać się z regulaminem III Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej.
  3. Zgłosić udział Indywidualny lub w zespole 2-3 osobowym. 
  4. Z ramienia szkoły wyznaczyć koordynatora (nauczyciel lub uczeń).
  5. Wypełnić formularz i podpisać przez wszystkich członków zespołu projektowego.
  6. Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji szkoły i przybija pieczątkę szkoły na formularzu.
  7. Formularz dostarczamy bezpośrednio do Dziekanatu Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.