W celu zgłoszenia udziału w II Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej należy:

 

  1. Należy pobrać formularz zgłoszenia ze strony internetowej.
  2. Zapoznać się z regulaminem II Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej.
  3. Wytypować zespół projektowy 3 osobowy.
  4. Z ramienia szkoły wyznaczyć koordynatora (nauczyciel lub uczeń).
  5. Wypełnić formularz i podpisać przez wszystkich członków zespołu projektowego.
  6. Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji szkoły i przybija pieczątkę szkoły na formularzu.
  7. Formularz dostarczamy bezpośrednio do Dziekanatu Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.