ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


I Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej
Młodzi z Pomysłem na Przemysł 4.0

 

 1. Obszar tematyczny
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność biznesowa
 • Inicjatywy i innowacje społeczne.
 1. Cel główny

Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów lub usprawnień przemysłowych oraz społecznych.

 1. Cel szczegółowy
 • Zwiększenie umiejętności analizy case study.
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.
 • Rozwijanie umiejętności dotyczących tworzenie projektów (biznes planów) lub inicjatywy usprawnień innowacyjnych.
 1. Profil odbiorcy

Konkurs adresowany jest do uczniów:

 • szkół średnich,
 • gimnazjum.
 1. Szacowany czas wydarzenia

Około 4 miesięcy

 1. Forma i etapy realizacji wydarzenia

Kongres obejmie następujące etapy:

 • Uroczysta Inauguracja
 • Rekrutacja szkół i uczestników indywidualnych lub zespołów projektowych
 • Warsztaty dla nauczycieli
 • Warsztaty dla uczestników i zespołów projektowych
 • Zadania na internetowej platformie edukacyjnej (Case study)
 • Opracowanie projektów (biznes planów, kaizenów) i prezentacji multimedialnej
 • Ocena projektów
 • Gala finałowa
 1. Odbiorcy

Młodzież z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego.

 1. Udział

Indywidualny lub w zespole 2-3 osoby.

 1. Zadania w trakcie realizacji przedsięwzięcia

Zadania zespołów projektowych:

 • Zgłoszenie udziału zespołów projektowych do przedsięwzięcia poprzez formularz zgłoszenia.
 • Udział w warsztatach
 • Analiza studium przypadku z zakresu przedsiębiorczości za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
 • Opracowanie projektu.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opracowanego projektu.
 • Przesłanie gotowych projektów.
 • Udział w Gali Finałowej. Rozdanie nagród.
 1. Sposób rekrutacji uczestników

Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub skanu potwierdzonego przez szkołę na adres uczelni – Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

 1. Miejsce realizacji

Sale partnerów przedsięwzięcia oraz platforma internetowa.

 1. Prowadzący

Wykładowcy Społecznej Akademii Nauk oraz Współorganizatorów.

 1. Nagrody
 2. Nagrody główne o wartości (1000,00 zł, 700,00 zł, 500,00 zł)
  2. Atrakcyjne nagrody dla wyróżnionych projektów.
  3. Nagroda publiczności podczas Gali.
  4. Certyfikaty indywidualne dla wszystkich uczestników.
 3. Dokumentacja
 • zgłoszenie i deklaracja o udostępnieniu danych osobowych,
 • oświadczenie o samodzielności wykonania projektu,
 • ankieta diagnostyczna i ewaluacyjna.
 1. Partnerzy przedsięwzięcia
 • Starosta Powiatu Świdnickiego
 • Prezydent Miasta Świdnica
 • ……
 1. Harmonogram

Do 28 maja 2019 r.

- Analiza dwóch studiów przypadku (case study) za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.

Do 31 maja 2019 r.

- Złożenie Mini Projektów w Dziekanacie Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy lub elektronicznie w formie e-mail.

Do 5 czerwca 2019 r.

- Ocena projektów.

Od 5 czerwca 2019 r.

- Prezentacja wybranych projektów przed Komisją.

Ok. 10 czerwca 2019 r.

- Gala Finałowa i rozdanie nagród.

*Internetowa platforma edukacyjna jest to system kształcenia w systemie e-learningu, który zostanie udostępniony uczestnikom Kongresu. Dostęp do platformy jest z każdego miejsca.

 1. Kontakt:

                                         kmp@spoleczna.pl
                                  Społeczna Akademia Nauk
                            Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
                      58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7
                         tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

 1. Organizatorzy
 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości