Społeczna Akademia Nauk

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
58 - 100 Świdnica, ul. Franciszkańska 7
tel. (74) 857 57 91; (74) 662 62 03

kmp@spoleczna.pl

z dopiskiem „II Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej”