Komitet organizacyjny

  • Marta Nowak
  • Ryszard Sobański
  • Jarosław Szandurski