Komitet organizacyjny

  • Marta Nowak
  • Patrycja Moczadłowska
  • Ryszard Sobański
  • Jarosław Szandurski
  • Halina Wysokińska