Powrót

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy a Społeczną Akademią Nauk - 18 stycznia 2014 r.