Warunki studiowania

Profesjonalne pracownie, nowocześnie wyposażone sale i funkcjonalne obiekty dydaktyczne to znak rozpoznawczy Społecznej Akademii Nauk. Komfort nauki w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz rozmaitych projektów naukowych i badawczych na najwyższym poziomie. Uczelnianą bazę materialno-techniczną cechuje interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność. 

Baza dydaktyczna SAN w Łodzi zlokalizowana jest w 5 ośrodkach w samym centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uczelnia jest właścicielem kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Tokarzewskiego i Gdańskiej.

W budynku przy ul. Sienkiewicza mieszczą się:

  • Rektorat
  • Dziekanaty
  • Katedry
  • Administracja
  • pomieszczenia samorządu studenckiego
  • Dział Promocji
  • Biuro Rekrutacji
  • Biuro Studiów Podyplomowych
  • Dział Księgowy

 

Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 stanowią główny kompleks laboratoryjno-dydaktyczny. Studentom zapewnia się kształcenie w specjalistycznych salach wykładowych: 9 przestronnych aulach wykładowych, 14 laboratoriach komputerowych (w tym: laboratoriach grafiki komputerowej, sieci i systemów operacyjnych), laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialnych pracowniach językowych oraz 34 salach dydaktycznych. W ramach kompleksu budynków przy ulicy Kilińskiego znajdują się również biblioteka z czytelnią, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców. W bibliotece oraz w pracowniach komputerowych przygotowano stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Jakość bazy dydaktycznej Uczelni wzbogaca rozbudowana infrastruktura obiektów przy ul. Gdańskiej 121, gdzie w centrum medyczno-dydaktycznym znajdują się wyspecjalizowane pracownie fizjoterapeutyczne i kosmetyczne przeznaczone m.in. na zajęcia dla studentów kierunków Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Zdrowie Publiczne, a także zaplecze sportowe Uczelni. Przy ul. Gdańskiej 121 siedzibę ma również Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, stanowiące przedsięwzięcie typu spin-off Społecznej Akademii Nauk. Dzięki temu studenci mają możliwość korzystania z wiedzy najwybitniejszej kadry medycznej, fizjoterapeutycznej i kosmetologicznej w Polsce.

Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane laboratoria plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi posiada własną lokalną sieć komputerową umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100 MBps. Studenci i pracownicy mają dostęp do Internetu poprzez nowoczesną strukturę sieci Wi-Fi oraz LAN, obejmującą swoim zasięgiem również wydziały zamiejscowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi IT, studenci oraz pracownicy mają dostęp do zasobów dziekanatowych z dowolnego miejsca na świecie poprzez Wirtualny Dziekanat oraz Strefę Studenta, a osoby kształcące się na odległość, mogą realizować program studiów poprzez autorską platformę e-learningową Polskiej Akademii Otwartej.

Aktualnie baza, której właścicielem jest Społeczna Akademia Nauk zajmuje powierzchnię ponad 12000 m2. W najbliższej przyszłości Uczelnia planuje dalszą modernizację budynków, zakup nowego sprzętu. W planach jest również budowa dużego kampusu SAN u zbiegu ulic Kilińskiego i Nawrot w Łodzi.