Aktualności

STYPENDIA 2022/2023

« wróć

Szanowni Studenci

Wnioski stypendialne oraz wszelkie informacje na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w Strefie Studenta

Kliknij, aby przejść do strony


 

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2022/2023 należy złożyć w terminie od 21.09.2022 r. do 16.10.2022 r.

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w dziekanacie przy ul. M. Kozara -Słobódzkiego 21, 1 piętro.

Ważne:

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wynosi: 3288 zł