Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Jeżeli jesteś nowym Studentem SAN, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak plany zajęć, organizacja roku itp. Dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do Strefy Studenta systematycznie przyznawany będzie wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu.

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

Terminy zajęć (organizacja roku)

STUDIA STACJONARNE:

I semestr (zimowy)

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2019 roku do 7 lutego 2020 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2019 r. i trwają do 24 stycznia 2020 r.
 3. Dni Rektorskie –31 październik 2019 r,
 4. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 10 lutego do 21 lutego  2020 r.

II semestr (letni)

 1. Semestr letni trwa od 17 lutego do 30 września 2020 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 17 lutego 2020 r. i trwają do 5 czerwca 2020 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
 4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 8 czerwca do 19 czerwca 2020 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 14 do 30 września 2020  


Od 20 czerwca do  14 września 2020 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki
 

STUDIA NIESTACJONARNE:

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
 Zjazdy A        Zjazdy B      Zjazdy A        Zjazdy B 
1. 5/6.X 1. 12/13.X 1. 22/23.II 1. 29.II/1.III
2. 19/20.X 2. 26/27.X 2. 7/8.III 2.  14/15.III
3. 9/10.XI 3. 16/17.XI 3. 21/22.III 3.  28/29.III
4. 23/24.XI 4. 30.XI/1.XII 4. 4/5.IV 4.  18/19.IV
5. 7/8.XII 5. 14/15.XII 5. 25/26.IV 5.  9/10.V
6. 21/22.XII 6. 4/5.I 6.  16/17.V 6.  23/24.V
7. 11/12.I 7. 18/19.I 7.  30/31.V 7.  6/7.VI
8. 25/26.I 8. 1/2.II 8.  13/14.VI 8.  20/21.VI
9. 8/9.II (E) 9. 8/9.II (E) 9.  27/28.VI (E) 9.  27/28.VI (E)
10. 15/16.II (E) 10. 15/16.II (E) 10.  4/5.VII (E) 10.  4/5.VII (E)
P. 10.II - 1.III (P) P. 10.II - 1.III (P) P. 14-30.IX (P) P.  14-30.IX (P)

 

Zjazdy A to kierunki:

 • Zarządzanie– licencjackie,
 • Finanse i Rachunkowość– licencjackie,
 • Filologia Angielska – licencjackie i magisterskie uzupełniające,
 • Logistyka - licencjackie,
 • Geodezja i Kartografia- inżynierskie,
 • Administracja –licencjackie,
 • Prawo – jednolite magisterskie,                   
 • Fizjoterapia – magisterskie uzupełniające,  
 • Zdrowie Publiczne –licencjackie,            
 • Psychologia – jednolite (II ,IV,V rok),
 • Kosmetologia – licencjackie, magisterskie uzupełniające,   
 • Socjologia- licencjackie,
 • Japonistyka – licencjackie, magisterskie uzupełniające.

Zjazdy B to kierunki:

 • Zarządzanie– magisterskie uzupełniające,
 • Informatyka – inżynierskie, magisterskie uzupełniające,
 • Fizjoterapia – licencjackie, jednolite magisterskie,  
 • Pedagogika - licencjackie, magisterskie uzupełniające,
 • Praca socjalna – licencjackie,
 • Bezpieczeństwo Narodowe,           
 • Grafika – licencjackie,   
 • Psychologia – jednolite ( I i III rok),
 • Dziennikarstwo –licencjackie.

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

Legitymacja studencka

Legitymację studencką będziesz mógł odebrać po otrzymaniu informacji mailowej.

Wpłata pierwszego czesnego

Pierwsze czesne płatne jest do 25 września br. i należy je uiścić na jeden z podanych ogólnych rachunków Uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne za 09.2019) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Kolejne raty czesnego będzie należało uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego podany po zalogowaniu w Strefie Studenta.

Stypendia

Wnioski o stypendia będą przyjmowane do 11 października. Formularze wniosków dostępne są w Strefie Studenta lub bezpośrednio w Dziekanacie.