Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Jeżeli jesteś nowym Studentem SAN, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak plany zajęć, organizacja roku itp. Dostępne są dla Was bez logowania.

Dostęp do Strefy Studenta systematycznie przyznawany będzie wszystkim kandydatom, którzy złożyli komplet dokumentów, jednak najważniejsze informacje zebraliśmy w jednym miejscu.

Jeżeli złożyłeś komplet dokumentów, a nie możesz się jeszcze zalogować, prosimy o cierpliwość i skorzystanie z przygotowanych dla Ciebie informacji.

Terminy zajęć (organizacja roku)

 

 STUDIA NIESTACJONARNE:

I semestr /zimowy/ 

  • Semestr zimowy trwa od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 11 października 2021 r. i trwają do  6 lutego 2022 r.
  • Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
  • Zimowa sesja egzaminacyjna - od 7 lutego do 20 lutego 2022 r.
  • Sesja poprawkowa - od 21 lutego do 27 lutego 2022 r.

II semestr /letni/

  • Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września 2022 r.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 marca 2021 r. i trwają do 21 czerwca 2022 r.
  • Wakacje wiosenne - od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
  • Letnia sesja egzaminacyjna - od 22 czerwca do 3 lipca 2022 r.
  • Sesja poprawkowa - od 12 do 30 września 2022 r.

Od 4 lipca do 11 września 2022 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

 

 

Legitymacja studencka

Legitymację studencką będziesz mógł odebrać po otrzymaniu informacji mailowej.

Wpłata pierwszego czesnego

Opłaty związane z czesnym na studia wpłacane są na:

 • indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line oraz wskazany w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Stypendia

Wnioski o stypendia będą przyjmowane do 11 października. Formularze wniosków dostępne są w Strefie Studenta lub bezpośrednio w Dziekanacie.