Aktualności

SAN znów najlepsza w Łodzi - Ranking Perspektyw 2020

« wróć

 

 

 

Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Czasopismo co roku wyłania placówki, które kształcą studentów na najwyższym poziomie. Ranking jest zarazem cenną wskazówką dla młodych ludzi stojących przed wyborem uczelni i kierunku studiów. To także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ogłoszonym 17 lipca br. Rankingu Społeczna Akademia Nauk zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych.

Uczelnia zajęła również wysokie miejsca w kilku kategoriach rankingowych.

SAN jest na: 

  • 1. miejscu w Łodzi wśród Uczelni niepublicznych
  • 5. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii Programy w języku angielskim
  • 10. miejscu w Polsce w Rankingu Uczelni niepublicznych
  • czołowym miejscu wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w kategorii Umiędzynarodowienie
Żródło: www.perspektywy.pl

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.