Rekrutacja 2019/2020

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do biura rekrutacji dostarczą komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na następujące kierunki:

 • Pedagogika – studia I stopnia (niestacjonarne) i II stopnia (niestacjonarne)
 • Zarządzanie – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (niestacjonarne)
 • Profile na Zarządzaniu II stopnia:
  • Administracja i Zarządzanie Publiczne
  • E-biznes & Professional Communication
  • Logistyka w Zarządzaniu
  • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
  • Profil menedżerski
  • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe www.swidnica.podyplomowe.san.edu.pl