Opłaty i promocje

PROMOCJE REKRUTACYJNE NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś!

Promocje czasowe

Promocja LAST MINUTE - studiuj od 260 zł/mies. i zyskaj nawet do 2600 zł rocznie

Najtańsze studia w regionie, czesne już od 260 zł/mies. Zapisz się na studia i zyskaj nawet do 2600 zł rocznie dzięki promocji Last Minute!

 • 400 - obniżka wpisowego do 0 zł
 • obniżka czesnego na I roku studiów nawet do 2200 zł

Kandydaci zapisujący się do 30 września 2022 roku na pierwszy semestr studiów licencjackich, magisterskich w roku akademickim 2022/2023 zostają zwolnieni z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł oraz stają się uprawnieni do uzyskania umorzenia określonej części miesięcznego czesnego.

promocja ujęta w cenniku przy każdym kierunku

Promocja dla MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

Wszyscy maturzyści rekrutujący się na studia I stopnia  w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.  

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł*

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji

* Tegoroczni maturzyści przy zapisie do 30 września 2022 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia  w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł*

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem 
  www.e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji

 Absolwencie, sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

* Absolwenci SAN przy zapisie na studia do 30 września 2022 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

Pozostałe promocje

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za semestr zimowy do 5.10, za semestr letni do 5.03

** jednorazowo za cały rok studiów do 5.10

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

 

PROMOCJA 50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zniżka dla rodzin wielodzietnych

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny:

 • małżeństwo,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dzieci,

oszczędzasz 5% czesnego w semestrach, w których studiują jednocześnie obydwie osoby.

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

* Promocja obowiązuje do 30.09.2022 roku.

ZNIŻKA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Za mundurem idą zniżki! W SAN oszczędzasz 5% czesnego!

Kandydatom będącym przedstawicielami polskich służb mundurowych w pierwszym semestrze nauki przysługuje zniżka w wysokości 5% czesnego.

Promocja dla Kandydatów na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

PROMOCJE 0 zł dla Kandydatów zapisujących się na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Promocja 0 zł dla Kandydatów zapisujących się na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Zastanawiasz się nad zmianą Uczelni? Wybierz SAN i oszczędź nawet  do 900 zł na starcie! Kandydaci zapisujący się na semestr wyższy niż pierwszy lub przenoszący się z innej Uczelni na studia I i II stopnia otrzymują zniżkę w opłacie wpisowej w wysokości 400 zł* oraz zostają zwolnieni z opłat za ewentualne różnice programowe.

Kandydat otrzymuje zniżkę, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie komplet wymaganych dokumentów
 • oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 15.09.2022 roku

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej(100 zł) oraz nowej legitymacji studenckiej (22 zł)

Procedura przeniesienia z innej Uczelni: sprawdź

Regulamin promocji stałych i czasowych dostępny jest w Biurze Rekrutacji SAN

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z krajów UE*, cudzoziemców z Kartą Polaka400 0 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - 800 0 zł

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz należy uiścić na 

 • indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres swidnica@san.edu.pl 

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.