Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna – 100 zł

Opłata wpisowa:

 • Wpisowe dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł do 15 Lipca 0 zł (PROMOCJA - sprawdź) 
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną – 22 zł

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia 

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź) 
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź) 

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
 • BANK MILLENNIUM SA Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres swidnica@san.edu.pl

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZESNEGO W REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (I ROK STUDIÓW)

Pedagogika

Studia I stopnia 

 • studia niestacjonarne: 300zł x 12 m-cy (3600zł)

Studia II stopnia

 • studia niestacjonarne: 310zł x 12 m-cy (3720zł) 

 

Zarządzanie

Studia I stopnia

 • studia niestacjonarne: 320zł x 12 m-cy (3840zł)

Studia II stopnia

 • studia niestacjonarne: 340zł x 12 m-cy (4080zł)