Powrót

FAQ i informacje organizacyjne

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty muszę złożyć aby zapisać się na studia?

Wykaz wszystkich niezbędnych do ukończenia procesu rekrutacji dokumentów znajdziesz w zakładce wymagane dokumenty. 

Gdzie znajduje się i w jakich godzinach pracuje [...]?

Wszystkie informacje dotyczące adresów i godzin pracy poszczególnych biur i działów znajdziesz w zakładce kontakt

Gdzie mogę odebrać legitymację studencką i od kiedy?

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie kierunkowym. Legitymacje studencka będziesz mógł odebrać po 1 października lub podczas pierwszego zjazdu w Dziekanacie. Jeśli rejestrowałeś się na studia po 15.09, Twoja legitymacja może być przygotowana z kilkudniowym opóźnieniem.

Potrzebuję zaświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu nauki.

Jeśli jesteś studentem stosowne zaświadczenie otrzymasz w swoim Dziekanacie.
Zaświadczenie o przyjęciu na studia – potwierdza otrzymanie statusu studenta i wydawane jest po rozpoczęciu roku akademickiego.

Jeżeli jesteś kandydatem, który dopiero co złożył wszystkie dokumenty na studia i potrzebujesz zaświadczenia jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, Biuro rekrutacji wyda Ci zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia - potwierdza fakt spełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych ze złożeniem dokumentów do celów rekrutacji na studia.

Kiedy pojawią się informacje dotyczące stypendiów?

Informacje na temat udzielenia pomocy materialnej na bieżący rok akademicki pojawią się w Strefie Studenta w październiku. Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów i wniosków otrzymasz w Dziekanacie swojego kierunku.

Kiedy odbędzie się mój pierwszy zjazd?

Harmonogram zjazdów znajdziesz w Organizacji roku akademickiego, która znajduje się w Strefie Studenta oraz Informacjach praktycznych. 

Chcę zmienić grupę w której jestem, jak to zrobić?

Zmiana grupy jest możliwa tylko wtedy, gdy w drugiej grupie znajdzie się ktoś, kto będzie się mógł z Tobą zamienić. Razem zapraszamy Was do dziekanatu, który pomoże wam dokonać zmiany.

Gdzie znajduje się Strefa Studenta?

Strefa Studenta znajduje się na stronie www.lodz.san.edu.pl  w zakładce Studenci. 

Kiedy uzyskam dostęp do Strefy Studenta?

Dostęp do Strefy Studenta jest możliwy od połowy września dla osób, które złożyły komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji. Z reguły dostęp jest przyznawany w ciągu tygodnia od złożenia ostatniego dokumentu (również potwierdzenia wpłaty).

Jak mam się zalogować do Strefy Studenta?

Logowanie następuje według wzoru:

login: pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko, np.: Jan Kowalski – w loginie należy wpisać: JKowalski (w przypadku nazwisk dwuczłonowych, wpisujemy oba nazwiska wielką literą z myślnikiem, np. Anna Kowalska-Nowak – w loginie należy wpisać AKowalska-Nowak)
hasło: pięć ostatnich cyfr nr PESEL

Logowanie dla studentów obcokrajowców:

login: pierwsze litery imienia i całe nazwisko
hasło: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia

Wpisuję prawidłowo login i hasło i mimo tego nie mogę się zalogować do Strefy Studenta, dlaczego?

Upewnij się, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji oraz dokonałeś wszystkich opłat.
Jeśli zapisywałeś/aś się na krótko (tydzień) przed rozpoczęciem zajęć, możesz być jeszcze nie uwzględniony/na. Jeżeli wszystko z dokumentami i opłatami jest w porządku, zgłoś się do Biura Rekrutacji.

Jak wygląda opłata czesnego za studia?

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach lub jednorazowo na konto uczelni. W przypadku jednorazowej wpłaty przysługuje rabat w wysokości 50 zł do ogólnej kwoty czesnego za każdy z góry opłacony semestr.

Kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę za czesne?

Kandydaci na semestr zimowy do 25 września (za miesiąc październik)
Kandydaci na semestr letni do 25 lutego (za miesiąc marzec)

Kolejne raty płatne są do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność.

Na jaki numer konta mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, wpisowe, opłatę za legitymację i pierwsze czesne?


BANK MILLENNIUM SA O/Łódź  Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kolejne czesne płatne jest na indywidualne konto przypisane dla każdego studenta. Numer konta znajdziesz po zalogowaniu do Strefy Studenta.

Co umieścić w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy ująć:

  • za co wnosimy opłatę np.: czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja,
  • podać nazwisko, imię, kierunek, tryb (stacjonarny, niestacjonarny) i stopień studiów (I, II lub jednolite magisterskie),
  • jeżeli płacisz czesne w ratach – numer raty,
  • jeżeli płacisz czesne jednorazowo – „opłata jednorazowa”.

Informacje organizacyjne

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 10 
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:30 a 18:30 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata.

Czas trwania:

  • licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

  • 4 semestry (2 lata)
Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, w zależności od wybranego kierunku, odbywają się w budynku:

  • ul. Franciszkańska 7 – zarządzanie, pedagogika.
Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest publikowany najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze w zakładce „Strefa Studenta”.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka

Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w odpowiednim dla swojego kierunku Dziekanacie
(budynek przy ul. Franciszkańskiej 7).

Język obcy

Na każdym kierunku studiów prowadzone są zajęcia z języka obcego w formie lektoratu lub online.
Języki do wyboru to: angielski.