Aktualności

Rekompensata za kształcenie na odległość dla wszystkich studentów

« wróć

Drodzy Studenci i Kandydaci,

  • w związku z wprowadzeniem w roku akademickim 2020/21 nauczania hybrydowego, w którym część zajęć będzie odbywać się on-line, władze uczelni postanowiły obniżyć o 50 zł czesne wszystkim studentom studiów I, II stopnia.
  • Upust w czesnym będzie naliczony automatycznie w miesiącach od października 2020 do lutego 2021 i ma stanowić formę wsparcia dla naszych studentów w warunkach pandemii.

 

Wyjaśnienie do Zarządzenia nr 1 Rektora Społecznej Akademii Nauk z dnia 24.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że rekompensata w opłacie czesnego, o której mowa w §1 Rozporządzenia dotyczy studenta, a nie kierunku studiów. W przypadku studentów uczęszczających na więcej niż jeden kierunek studiów, obniżenie wysokości czesnego będzie dotyczyło wyłącznie pierwszego kierunku.