Studia II stopnia

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia

Już od 330 zł za miesiąc

Wybrane zagadnienia

Program kształcenia w ramach profilu Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Zajęcia prowadzone przez praktyków przy współpracy z Instytutem Nauk o Zdrowiu SAN

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach moduł profilowego to:

  • Kierunki rozwoju jednostek medycznych
  • Trendy w medycynie
  • Rozliczanie kontraktów z NFZ
  • Zaawansowana analiza rynku usług medycznych
  • Praktyka menedżerska w sektorze medycznym
  • CSR w ochronie zdrowia
  • Biomedyczne aspekty zdrowia
  • Zróżnicowanie strategii jednostek medycznych