O kierunku

Moduł profilowy "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia" przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi. Absolwent posiada wiedzę w zakresie zdrowia publicznego, najnowszych trendów w medycynie, systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej oraz marketingu jednostek medycznych.

Ponadto studia kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych. 

Studia na profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • wiedzą o koncepcjach zarządzania strategicznego w usługach medycznych i ograniczeniach zarządzania strategicznego w sektorze opieki zdrowotnej;
 • ma poszerzoną wiedzę na temat klasyfikacji ryzyka w działalności gospodarczej w tym w ochronie zdrowia, zasad identyfikacji ryzyka operacyjnego;
 • posiada wiedzę o zasadach konstruowania programów zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej;
 • posiada wiedzę menedżerską w zakresie czynników wpływających na strategie szpitali publicznych i niepublicznych;
 • potrafi dokonać obserwacji, analizy, interpretacji i prognozy zdarzeń;
 • potrafi wykorzystać ubezpieczenia jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązania stosowane w programach zarządzania ryzykiem w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce w celu analizy procesu strategicznego w jednostkach medycznych.

Moduł profilowy „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich wszystkich rodzajów studiów.

Specjalziacje

Student w ramach profiluZdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” po I roku studiów ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego obejmującego swoją tematyką:

 • Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia
 • Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnych

 

Dlaczego warto?

 • Zajęcia na profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia. Sprawia to, że tematyka zajęć jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, a zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum.
 • Profil „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” umożliwia zarówno rozszerzanie wiedzy studentom kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia jak i uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze medycznym absolwentom innych kierunków studiów I stopnia.
 • Zajęcia są prowadzone w multimedialnych salach.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o system ćwiczeń i symulacji.
 • Prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym.
 • Możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem.
 • Możliwość połączenia profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.

Partnerzy profilu

 • Instytut Nauk o Zdrowiu SAN
 • Szpitale publiczne i niepubliczne