Studia II stopnia

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia

Już od 330 zł za miesiąc

Czas trwania: 4 semestry

Rodzaj studiów: II stopnia

Uzyskany tytuł: magister zarządzania, profil specjalnościowy „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”

Dodatkowych informacji o ofercie profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” udziela opiekun: dr Andrzej Woźniak - awozniak@san.edu.pl 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Sprawdź terminy naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny pobierz
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.