Co po studiach?

Absolwent profilu „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w ochronie zdrowie posiada kompetencje do znalezienia pracy w jednostkach medycznych publicznych i niepublicznych w Polsce. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

  • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
  • w centrach medycznych,
  • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
  • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
  • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • w instytutach badawczych,
  • w aptekach.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.