Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 340 zł za miesiąc

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 2 moduły profilowe:

    • Menedżer w organizacji

    • Zarządzanie nowoczesną organizacją

Obszary realizowane w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • Competitive advantage in business/ Success in business 
 • Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu
 • Public relations

Obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych specjalności:

 • Menedżer w organizacji:

Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Metody budowania zespołów pracowniczych, Komunikacja 4.0 w zarządzaniu, Coaching w organizacji, Formy zatrudnienia z elementami ubezpieczeń, Audyt systemu wynagrodzenia.

 • Zarządzanie nowoczesną organizacją:

Zarządzanie w administracji publicznej, Modele e-biznesu, Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Systemy finansowania JST, Logistyka w e-commerce i e-biznesie.