Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia

 • Rachunkowość zarządcza
 • Kierunki wykorzystania sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
 • Rozrachunki z tytułu podatku VAT
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Rozrachunki z tytułu podatków dochodowych
 • Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie 
 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Instytucje finansowe
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów  ubezpieczeń 
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy rachunkowości w zarządzaniu
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość sektora budżetowego
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach

Program kształcenia w ramach modułu profilowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rozrachunki z tytułu podatku VAT,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • Rozrachunki z tytułu podatków dochodowych,
 • Budżetowanie i analiza odchyleń,
 • Nowoczesne rachunki kosztów,
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń.

 

Uwaga! Program studiów może ulec zmianie.