Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Już od 330 zł za miesiąc

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach profilu oraz specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

Celem modułu profilowego rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach profilu są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Moduł profilowy „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Finanse i Rachunkowość.

Specjalizacje

Specjalność oraz moduł profilowy „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” obejmuje następujące specjalizacje:

  • Systemy rachunkowości i instrumenty zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość i zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych

Wykładowcy-praktycy

Dlaczego warto?

  • elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
  • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
  • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści
  • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców
  • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
  • wykładowcami na profilu „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie praktyczne w branży finansowej, bankowej oraz rachunkowo – księgowej.
  • studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
  • możliwość połączenia profilu specjalnościowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Professional Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata