Co po studiach?

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu profilowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” mogą wykonywać zadania analityczne i praktyczne oraz pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu  odpowiedniej  praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi lub rachunkowymi oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” absolwenci mają przed sobą kolejne możliwości swojego rozwoju edukacyjnego. Może to mieć postać ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości, Analityki ryzyka kredytowego bądź Studiów Menedżerskich – MBA. Możliwa jest również kontynuacja edukacji na studiach III stopnia, uczestnictwa w studiach podyplomowych z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu, które w wydatny sposób pomogą w przygotowywaniu dysertacji oraz uzyskania stopnia Doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.

Po ukończeniu studiów na profilu Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu możesz zostać:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • księgowym w różnego typu podmiotach,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym,
  • specjalistą ds. podatków i skarbowości