Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach moduł profilowego to:

 • obszar problematyki makroekonomicznej
 • wybrane nowoczesne koncepcje marketingowe
 • procesy i procedury planowania nowych przedsięwzięć
 • psychospołeczne uwarunkowania zarządzania
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zarządzanie procesami
 • strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
 • zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • problematyka zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 • zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
 • wybrane problemy decyzyjne w organizacjach publicznych
 • wirtualizacja zarządzania kapitałem ludzkim
 • controlling personalny
 • coaching w organizacji
 • kompetencje menedżerskie
 • zarządzanie rozwojem pracowników
 • budowanie systemów wynagrodzeń
 • negocjacje i mediacje

Program kształcenia w ramach profilu „Menedżerskiego” obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Warsztaty Coaching i Mentoring
 • Warsztaty rozwoju kompetencji
 • Warsztaty zarządzanie zespołem

 

Uwaga! Program studiów może ulec zmianie.