Co po studiach?

Absolwenci profilu  Menedżerskiego  w trackie studiów uzyskują kompetencje pozwalające zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w podmiotach biznesowych i publicznych:  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, podmiotach ochrony zdrowia oraz własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów zarządzanie II stopnia o profilu  Menedżerskiego posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz metod i sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. W szczególności umiejętności związane z krytyczną analizą, interpretacją i oceną zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Dysponują kompetencjami do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwenci profilu Menedżerskiego  to potencjalni:

 • przedsiębiorcy,
 • członkowie zarządów przedsiębiorstw,
 • menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej,
 • menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego,
 • samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii,
 • specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania,
 • specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych, 
 • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
 • menedżerów w działach HR
 • specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego , specjalistów w firmach consultingowych
 • samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich