Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 300 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
  • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
  • Studenci uzyskują certyfikat trenera edukacji włączającej w ramach jednego z przedmiotów.
  • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji, jak mówić ładnie i poprawnie, jak rozwiązywać konflikty, negocjować, ale również o zasadach zdrowego żywienia.
  • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.