Studia II stopnia

Pedagogika

Już od 300 zł za miesiąc

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają poszerzenie zdobytej na studiach I stopnia wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów został skonstruowany tak, aby praktycznie i teoretycznie przygotować absolwentów do pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na jeszcze lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie profesjonalnych działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz gruntowne rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Specjalizacje

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Dlaczego warto?

Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:

 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują
 2. Są dostosowane do studenta. Umożliwiają realizację ścieżek kształcenia po studiach I stopnia.
 3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów
 6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia
 7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku
 9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach

Wykładowcy-praktycy

 • Dr Beata Ciupińska - Wieloletni dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej, ekspert MEN.
 • Dr Ewa Przygońska - Autor książek o negocjacji w szkole, wieloletni nauczyciel – pedagog.
 • Dr Eulalia Adasiewicz - Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 • Dr Bożena Zając - Doradca metodyczny i zawodowy, ekspert w wielu projektach międzynarodowych dotyczących szkolenia nauczycieli i doradztwa zawodowego.
 • Dr Dorota Nawrat - Nauczyciel liceum, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, InSEA (International Society Education through Art).
 • Dr Adam Gogacz - Ekspert europejski w dziedzinie kompetencji miękkich i społecznych, współautor podręcznika dla nauczycieli w dziedzinie edukacji włączającej, koordynator merytoryczny wielu projektów międzynarodowych.