Co po studiach?

Oferta edukacyjna Logistyki w Społecznej Akademii Nauk na poziomie magisterskim, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który nieustannie zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów ds. logistyki. Według Forbes „Logistyk z wiedzą branżową” to jeden z najlepszych wysoce poszukiwanych zawodów. Taki stan rzeczy potwierdzają także inne raporty dotyczące polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Absolwenci posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki są obecnie bardzo poszukiwani przez pracodawców - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Absolwenci są w pełni predestynowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju organizacji decyzje. Znajdują zatrudnienie we wszystkich typach organizacji funkcjonujących na rynku, począwszy od przedsiębiorstw poprzez jednostki administracyjne, a na podmiotach non-profit skończywszy.

Miejsca pracy to zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowych, jak i jednostki oraz organizacje administracji państwowej. Wykształcony menedżer logistyki może zajmować prestiżowe stanowiska w każdym podmiocie gospodarczym, gdyż logistyka, jako taka, przenika wszystkie sfery działania organizacji. 

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.