Co po studiach?

Profil "E-Biznes & Professional Communication" przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej na bazie Internetu ze szczególnym naciskiem na elementy promocji, sprzedaży oraz obsługi klienta. Student kończący profil "E-Biznes & Professional Communication" może podjąć pracę zarówno w organizacjach państwowych jak i prywatnych. Jako odpowiedź na potrzeby rynku związane z praktykami przyszłości "E-Biznes & Professional Communication" przygotowuje do pracy na stanowiskach:

  • menedżera w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji

  • specjalisty odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym

  • specjalisty w zakresie zarządzania sprzedażą

  • specjalisty odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations

  • analityka działań marketingowych

  • jak również absolwent jest przygotowany do zarządzania własnym biznesem w Internecie.

Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim, z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów w ramach profilu "E-Biznes & Professional Communication" umożliwiają zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz wysoko cenionych specjalistów.

Internet stając się naturalnym środowiskiem funkcjonowania organizacji stanie się w najbliższej przyszłości rdzeniem jej działania. Pracownicy o kompetencjach pozwalających im na podejmowanie wyzwań i wykonywanie zadań w wirtualnym świecie należą już dziś do najbardziej poszukiwanej grupy zawodowej.

Wybierasz przyszłość - "E-Biznes & Professional Communication" jest profilem właśnie dla Ciebie!

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na seminarium doktoranckim.