Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia w ramach modułu profilowego

 • obszar problematyki makroekonomicznej
 • zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • zarządzanie wiedzą i wirtualizacja w administracji publicznej
 • prawo finansowe podmiotów publicznych
 • problematyka zamówień publicznych
 • problematyka systemu ubezpieczeń społecznych
 • problematyka marketingu terytorialnego
 • ochrona danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
 • elektroniczne formuły działania administracji

Wybrane zajęcia praktyczne

 • analiza normodawstwa i orzecznictwa sądów
 • warsztaty pisania pism procesowych

 Uwaga! Program studiów może ulec zmianie.