Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 320 zł za miesiąc

Czesne za I rok studiów:

 • studia niestacjonarne: 260 zł x 12 m-cy (3120 zł)

Czesne za II rok studiów:

 • studia niestacjonarne:440 zł x 12 m-cy (5280 zł)

Czesne za III rok studiów:

 • studia niestacjonarne: 480 zł x 10 m-cy (4800 zł)

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z krajów UE*, cudzoziemców z Kartą Polaka400 0 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - 800 0 zł

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz należy uiścić na 

 • indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres swidnica@san.edu.pl 

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozwala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.