Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 320 zł za miesiąc

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Paweł Żuraw

Zasady rekrutacji

Zostań studentem SAN i od października rozpocznij studia I lub II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 15 maja i potrwa do 15 października 2022 roku. Oferujemy kierunki studiów w formie niestacjonarnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą SAN w Świdnicy w zakładce OFERTA.

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

KROK 1

Załóż konto na stronie www.rekrutacja.san.edu.pl *

  • użyty przy rejestracji adres e-mail będzie Twoim loginem do systemu
  • zapamiętaj ustawione hasło
  • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym (kliknij w link i aktywuj konto)

*system rekrutacyjny będzie odblokowany 15 maja br.


KROK 2

Uzupełnij swój profil

  • wprowadź dane, o które jesteś proszony przez system
  • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawny proces rekrutacji

KROK 3

Wybierz kierunek studiów


KROK 4

Dokonaj opłat kwalifikacyjnych

  • zanim dokonasz opłat, sprawdź zakładkę promocje i skorzystaj z przygotowanych zniżek
  • wymagane opłaty to:
   • rejestracyjna (100 zł),
   • wpisowa (zależna od promocji czasowej),
   • za legitymację studencką (22 zł) 
  • każda osoba, która ukończyła proces rekrutacji w platformie, otrzyma w ciągu 5 dni roboczych od założenia konta wiadomość mailową z indywidualnym numerem subkonta do opłat kwalifikacyjnych 

KROK 5

Dostarcz wymagane dokumenty do Biura Rekrutacji*

  • sprawdź jakie dokumenty musisz dostarczyć

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia;
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Dane do przelewu: 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 9, 
90-113 Łódź

 • opłaty kwalifikacyjne wnosisz na indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnoszona jest opłata (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).