Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 320 zł za miesiąc

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:
     • w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
     • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
     • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
     • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
     • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
     • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
     • w branży e-commerce
     • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
     • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
     • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci kierunku „zarządzanie” posiadają kompetencje menedżerskie umożliwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

W ramach studiów II stopnia studenci kierunku „zarządzanie” mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy specjalności:
          • Menedżer organizacji
          • Zarządzanie nowoczesną organizacją