Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 300 zł za miesiąc

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. 

Specjalności

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Dlaczego warto?

Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:
1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują.
2. Są dostosowane do rzeczywistości. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego.
4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty.
5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia.
7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne.
8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku.
9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki.
10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach.

Partnerzy kierunku

Liczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których studenci odbywają praktyki

 

 

 

 

 

prof. Bożena Zając - Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu na rynku pracy