Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Program kształcenia w ramach seminarium z zakresu Zarządzania obejmuje:

  • przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów oraz metodyki pracy naukowej.

Jest on ukierunkowany na indywidualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych doktorantów, którzy mogą realizować zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz potrzebą pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Program kształcenia pozwala na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej.

Wykładowcy praktycy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków. Zapewniamy doświadczonych promotorów oraz opiekunów naukowych, którzy wspierają doktorantów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich oraz przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Możliwości i cele

Doktoranci SAN mają również możliwość prowadzenia indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz publikacji artykułów naukowych prezentujących własne prace badawcze w Zeszytach Naukowych wydawanych przez SAN.

 

Celem czteroletniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Wymagania

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie z zarządzania – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2.