• dr Łukasz Prysiński

zapisy na seminarium, program seminarium, terminarz zajęć
Społeczna Akademia Nauk
Kilińskiego 98
90-012 Łódź
tel. 42 664 22 60, 601 051 828 
e-mail: doktoranckie@san.edu.pllprysinski@san.edu.pl  

 

  • dr Andrzej Marjański
    prodziekan Wydziału Zarządzania  

wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
tel. 696 403 742
e-mail: amarjanski@san.edu.pl 

Sekretariat Studium Doktorskiego

mgr Katarzyna Witaczek
sprawy administracyjne 
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Zarządzania 
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, p. 17  
tel. 42 664 66 58
e-mail: dziekan-wz@san.edu.pl 
Godziny pracy Sekretariatu
wtorki i piątki w godz. 09.00-16.00