Aktualności

« wróć

Rekompensata za kształcenie na odległość dla wszystkich studentów

Drodzy studenci, w tym przedświątecznym okresie pragniemy przypomnieć Wam, że zgodnie z decyzją Władz uczelni w semestrze zimowym 2020/2021 czesne dla wszystkich studentów studiów I, II stopnia zostało obniżone o 50 zł miesięcznie. W obliczu pandemii nasza uczelnia nie została objęta żadną formą wsparcia (m.in. z tarcz antykryzysowych), pomimo to specjalnie dla naszych studentów przygotowaliśmy program rekompensat za kształcenie on-line, który obok tradycyjnych stypendiów i zapomóg dotowanych z MNiSW, ma pomóc osobom znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na realizację tego działania oraz dostosowanie infrastruktury uczelni do nowych potrzeb kształcenia przeznaczyliśmy ok. 4 milionów złotych. Jeśli nie zdążyliście jeszcze skorzystać z rekompensaty i płaciliście czesne w regularnej wysokości, przypominamy, że powstałą nadpłatę na koncie możecie odliczyć od kolejnego czesnego.