Społeczna Akademia Nauk

Filia w Świdnicy
58-100 Świdnica,
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21
tel. 74 85 75 791; 74 66 26 203

 

z dopiskiem "Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się"